Facebook

Zwroty i reklamacje

Warunki reklamacji

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy (ul. Fabryczna 3C, 62-200 Gniezno) lub pocztą e-mail na adres zamow@opakowania24.pl.

3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności (przykładowy wzór takiego dokumentu dostępny poniżej).

4. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca, zgodnie z żądaniem Klienta, naprawi reklamowany Towar (przywróci do stanu zgodnego z Umową sprzedaży) lub wymieni na pełnowartościowy. Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe, Klientowi przysługuje prawo żądania obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy i zwrot wpłaconych należności. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, na podane przez Klienta konto bankowe lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

7. Towary oznaczone jako przecenione nie podlegają reklamacjom, których podstawą są wady będące przyczyną przeceny i wskazane w opisie Towaru.

 

Zwrot towaru

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny poniżej), w terminie 10 (dziesięciu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego, pisemnego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Magazynu Usługodawcy – ul. Fabryczna 3C, 62-200 Gniezno.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. Towar powinien być zwrócony na adres Magazynu, tj.: ul. Fabryczna 3C, 62-200 Gniezno.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta:

telefon: 61 425 13 29
email: zamow@opakowania24.pl


Dokumenty do pobrania:

Zamów przez telefon

Zostaw nam swój numer oraz wybierz godziny w których mamy się z Tobą skontaktować. Konsultant kontaktuje się z Państwem w dni powszednie: od poniedziałku do piątku.

Loading